دوره‌های بنیاد اجتماعی بنیان مرصوص

رایگان
دوره آموزش عبری مدرن مبتنی بر کتاب عبری از ابتدا( עברית מן ההתחלה) برگزار می شود. .شروع دوره با کتاب عبری از ابتدا( עברית מן ההתחלה)  و بعد از مدتی کتابهای دیگر به متن درسی افزوده میش...
طبقه درس : بنیاد اجتماعی
رایگان
دروس استاد نجفی ...
طبقه درس : بنیاد اجتماعی
رایگان
مدل همیاری خانواده ...
طبقه درس : بنیاد اجتماعی
رایگان
جایگاه  و  اهمیت  خانواده ...
طبقه درس : بنیاد اجتماعی
رایگان
پیشگیری   از   اعتیاد ...
طبقه درس : بنیاد اجتماعی
رایگان
تربیت   جنسی ...
طبقه درس : بنیاد اجتماعی
رایگان
فضای    مجازی ...
طبقه درس : بنیاد اجتماعی