درس‌های موجود

دوره ی تخصصی تعالی و اثربخشی فرهنگی ویژه فعالین فرهنگی سراسر کشور

اهداف دوره:

بالابردن سطح کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی

مدت زمان دوره:7 جلسه(10 ساعت)


همراه با پرسش و آزمون درون دوره ای 

همراه با در یافت گواهی از مرکز مطالعات اسلامی و پژوهش های فرهنگی

منابع دوره:

 کتاب جستاری در تعالی و اثربخشی فعالیهای فرهنگی

کتاب تلبیغ(طرح بینش مطهر)

نقشه ی راه فرهنگی

کارگاه آموزشی روش های یادگیری و مطالعه مؤثر

  دکتر خیاط زنجانی

  


دوره آموزشی_تربیتی مربیان

«وقتی مربی ات خدا باشد...»

مسابقه حس خوب زندگی

  دکتر خیاط زنجانی

   هشت جلسه

  همراه با اعطای گواهی

ویژه علاقمندان به فلسفه ، شعر و معرفت حکمی

کتاب سکان دار

(به مناسبت دهه فجر)

  دکتر خیاط زنجانی

   پنج جلسه

    غیرحضوری - آفلاین


دورۀ سیر مطالعاتی مجازی شهید مطهری_سطح ۵

  دکتر خیاط زنجانی

    غیرحضوری - آفلاین


در حال تدریس...

دورۀ سیر مطالعاتی مجازی شهید مطهری-سطح  4

  دکتر خیاط زنجانی

  بیست و شش جلسه

   غیرحضوری - آفلاین


دورۀ سیر مطالعاتی مجازی شهید مطهری-سطح 3 

  دکتر خیاط زنجانی

  چهار جلسه

   غیرحضوری - آفلاین


راهنمایی دربارهٔ «جستجوی درس‌ها»