طرحی نو دراندازیم

آنچه مدیران درباره کار فرهنگی در حوزه حجاب باید بدانند...


ویژه  دغدغه‌مندان حوزه حجاب

پشتیبانی:  ۰٢۶٣٢٧٧٧۰۶۶ - ۰٩٣۵٨٨٣۵۶٩ 
 45,000 تومان
  یکشنبه, 02 آذر 1399

  تعداد مراحل : 1
  تعداد فایل: در دست بررسی
  صدور گواهی نامه: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

جمعی از اساتید

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
115
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس آنچه مدیران درباره کار فرهنگی در حوزه حجاب باید بدانند
 کلیک کنید: کارگاه آنلاین طرحی نو دراندازیم

بررسی علل بدحجابی بر اساس باور و گرایش افراد و راهکارهای ناظر بر آن
  

فوت و فن پاسخگویی به پرتکرارترین شبهات و چالش‌ها در حوزه حجاب
  

آشنایی با ایده‌های فرهنگی موفق در حوزه ترویج حجاب
  

موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
صدور مدرک
یکشنبه, 02 آذر 1399

نوشتن دیدگاه

ارائه شده توسط مرکز رشد
پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات: روزهای اداری ساعت 8 تا 16:30: 09194108433 - ساعت 18 تا 22:30 : 09221906717