طرحی نو دراندازیم

آنچه مدیران درباره کار فرهنگی در حوزه حجاب باید بدانند...

  * بررسی علل بدحجابی بر اساس باور
و گرایش افراد و راهکارهای ناظر بر آن

  * فوت و فن پاسخگویی به پرتکرارترین
شبهات و چالش‌ها در حوزه حجاب

  * آشنایی با ایده‌های فرهنگی موفق
در حوزه ترویج حجاب

ویژه
مدیران دغدغه‌مندی که به دنبال کاری نو و متفاوت در حوزه حجاب هستند.

 - سه جلسه
آموزشی

 - تاریخ
برگزاری
:١۵، ١٧ و ١٩ آذر

اطلاعات
بیشتر: ۰٢۶٣٢٧٧٧۰۶۶ و ۰٩٣۵٨٨٣۵۶٩ 
 45,000 تومان
  یکشنبه, 02 آذر 1399

  تعداد مراحل : 1
  تعداد فایل: در دست بررسی
  صدور گواهی نامه: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

جمعی از اساتید

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
92
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس آنچه مدیران درباره کار فرهنگی در حوزه حجاب باید بدانند
 کلیک کنید: کارگاه آنلاین طرحی نو دراندازیم

بررسی علل بدحجابی بر اساس باور و گرایش افراد و راهکارهای ناظر بر آن
  

فوت و فن پاسخگویی به پرتکرارترین شبهات و چالش‌ها در حوزه حجاب
  

آشنایی با ایده‌های فرهنگی موفق در حوزه ترویج حجاب
  

موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
صدور مدرک
یکشنبه, 02 آذر 1399

نوشتن دیدگاه