مستندسازی با تلفن همراه ویژه گروههای جهادی

مستندسازی با تلفن همراه ویژه گروههای جهادی

 
 28,000 تومان
  یکشنبه, 18 اسفند 1398

  تعداد مراحل : 2
  تعداد فایل: در دست بررسی
  صدور گواهی نامه: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

روح الله رفیعی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرسرسانه
صدور مدرک
یکشنبه, 18 اسفند 1398

نوشتن دیدگاه