کارگاه فشرده موبایل ژورنالیسم غدیریون

ستاد مردمی غدیریون در راستای جریان سازی رسانه ای جشن 


بزرگ غدیر


 برای اولین بار در ایران برگزار می کند


کارگاه فشرده موبایل ژورنالیسم  تعداد مراحل : 3
  تعداد فایل: در دست بررسی
  صدور گواهی نامه: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

محمدعلی ارجمندفر

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
13
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


احمد خدایی نصر

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
21
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


اسماعیل هاشم آبادی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرسرسانه
صدور مدرک
سه شنبه, 15 مرداد 1398

نوشتن دیدگاه