دوره آموزشی شذرات المعارف

دورۀ آموزشی کتاب شذرات المعارف

  دکتر چهاردولی

  12روز (48 جلسه)

   غیرحضوری(آنلاین و آفلاین)  تعداد مراحل : 12
  تعداد فایل: در دست بررسی
  صدور گواهی نامه: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

محمد زنجانی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
11
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرسمتفرقه
صدور مدرک
چهارشنبه, 12 مهر 1396

نوشتن دیدگاه