4 سال و 6 ماه

دکتر سوزنچی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1

درباره مدرس

:سایقه دانشگاهی
. اخذ کارشناسی ارشد /الهیات- گرایش فلسفه و کلام اسلامی/ دانشگاه امام صادق(ع)
عنوان پایان‌نامه: بررسی رویکرد استاد مطهری به سنت و تجدد در حوزه اندیشه دینی
. اخذ دکتری /فلسفه و حکمت اسلامی- گرایش حکمت متعالیه/ دانشگاه تربیت مدرس
عنوان رساله: بررسی انتقادی مساله “تشکیک وجود” در حکمت متعالیه

:هیات علمی

 

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام/ گروه علوم اجتماعی

:وضعیت حوزوی
طلبه درس خارج فقه و اصول