3 سال و 2 ماه

اسماعیل فخریان

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
5

درباره مدرس
تبیین اندیشه های رهبری
رایگان
تبیین اندیشه های رهبری
رایگان
تبیین اندیشه های رهبری
رایگان