درس هایی که این استاد تدریس می کند:

بهداشت و درمان اربعین(ویژه خادمان پزشکی)

این دوره برای ایجاد آمادگی بهتر در خادمان حوزه پزشکی برای حضور در اربعین طراحی شده است. برای آشنایی با طرح درس به قسمت تالار اعلانات مراجعه نمایید.برای ورود به دوره شما می بایست در آزمون ورودی شرکت نموده که دارای 8 سوال است، در صورت کسب نمره 15
رایگان

آموزش کمکهای اولیه (ویژه عموم)

این دوره شامل آموزش کمکهای اولیه برای عموم مخاطبین است که فاقد تحصیلات در رشته های علوم پزشکی هستند، بنابراین کلیه افراد می توانند در این دوره ثبت نام و از آن بهره مند گردند. هدف ویژه از طراحی این  دوره، ایجاد آمادگی بهتر در زائران اباعبدالله
رایگان

زهرا روددهقان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

زهرا رود دهقان در آبان 1396 به عنوان سرپرست مرکز مهارتهای بالینی پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی تهران منصوب شده استنوشتن دیدگاه