درس هایی که این استاد تدریس می کند:

تکنیک های ناظر به چاپ

تکنیک های ناظر به چاپ استاد سلیمانی سرفصل ها: 1-تاریخچه چاپ 2-انواع چاپ 3-روش های نظارت بر جاپ 4-تکنیک های ناظر بر چاپ 5-مراحل چاپ
رایگان

ایده یابی در عکاسی آئینی

ایده یابی در عکاسی آئینی استاد سلیمانی سرفصل ها: 1-روش های ایده یابی 2-ویژگی های ایده 3-ابزار و تجهیزات 4-روش های یافتن ایده 5-خصوصیات ایده های نوین
رایگان

ویرایش و آماده سازی عکس برای چاپ

ویرایش و آماده سازی عکس برای چاپ استاد سلیمانی سرفصل ها: 1-چاپ های in door &out door را خواهید شناخت 2-ورودی ها در چاپ را خواهید شناخت3-خروجی ها در چاپ را خواهید شناختCMYK-4 و RGB را خواهید شناخت5-رنگ های اصلی را خواهید دانست
رایگان

استاد سلیمانی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه