درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کارگاه فقه و اصول ۲

کارگاه فقه و اصول ۲
رایگان

کارگاه فقه و اصول ۱

کارگاه فقه و اصول ۱
رایگان

مرکز مطالعات اربعین

مرکز مطالعات اربعین
رایگان

سید مطهر علیزاده

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه