درس هایی که این استاد تدریس می کند:

موسسه نسیم گلشن آسمانی هدایت(نگاه)-سمنان

موسسه نسیم گلشن آسمانی هدایت(نگاه)-سمنان
رایگان

سعید اعتمادی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه