درس هایی که این استاد تدریس می کند:

آشنایی با خطوط اسلامی،کوفی،ثلث،نسخ،نستعلیق و شکسته

آشنایی با خطوط اسلامی،کوفی،ثلث،نسخ،نستعلیق و شکسته استاد رضائیان سرفصل ها: 1-قسمت های مختلف خط کوفی 2-خط نسخ 3-نمونه هایی از خطوط نسخ 4-تحلیل خطوط5-ساختار خطوط
رایگان

استاد رضائیان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه