درس هایی که این استاد تدریس می کند:

نقد عکس های آیینی

جلسه نقد-بخش عکاسی استادان میرهاشمی و غضبان پور سرفصل ها: 1-الزامات عکاسی 2-دایره نور 3-بهره بری از رنگ ها به نسبت نیاز 4-بخش های مختلف عکاسی5-اهیمت تحقیق در عکاسی6-نقد چندین عکس
رایگان

استاد غضبان پور

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه