درس هایی که این استاد تدریس می کند:

اصول طراحی فعالیت های فرهنگی

استادقاسمی ♦ سه قسمت ♦موضوع:فرهنگی ♦پیشنهاد ویژه یادگیری فعالیت های فرهنگی و روند طرح نویسی برای یک کار فرهنگی قوی
رایگان

استاد قاسمی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه