درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کارگاه قصه گویی

استاد قدیر محسنی - استاد بابایی ♦ هفده قسمت ♦موضوع:خانواده ♦پیشنهاد ویژه آشنایی با مهارت قصه گویی و تناسب کتاب با سنین مختلف
رایگان

دکتر قدیر محسنی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه