درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کارگاه توانمند سازی کارشناسان جمعیت(بهمن 98)

آموزش دوره جمعیت شناسی
رایگان

آموزش استفاده از شبکه های مجازی

آموزش استفاده از شبکه های مجازی
رایگان

محمد حسین ندیمی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه