درس هایی که این استاد تدریس می کند:

آموزش عربی به لهجه عراقی(تکمیلی)

آموزش زبان عربی به لهجۀعراقی   دکتر مسعود فکری    یک جلسه   غیرحضوری - آفلاین
رایگان

آموزش عربی به لهجه عراقی(مقدماتی)

آموزش زبان عربی به لهجۀعراقی   دکتر مسعود فکری    یک جلسه   غیرحضوری - آفلاین
رایگان

موسوی موسوی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه