درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کارگاه تاریخ شفاهی

در این دوره به تعریف تاریخ شفاهی، الزامات ورود به تاریخ شفاهی، بررسی انواع تاریخ شفاهی و مراحلی که محقق تاریخ شفاهی طی خواهد کرد، پرداخته خواهد شد بررسی تحلیلی مراحل تحقق و مصاحبه تاریخ شفاهی اصلی ترین بخش کارگاه را به خود اختصاص خواهد داد
رایگان

مهدی بذرافشان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه