درس هایی که این استاد تدریس می کند:

بررسی تحلیلی عکس های قدیمی هیأت

بررسی تحلیلی عکس های قدیمی هیأت استاد کوچکی سرفصل ها: 1-بررسی عکس های قدیمی هیأت 2-تحلیلی بر عکس های قدیمی هیأت 3-معنی عکس تاریخی
رایگان

استاد کوچکی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه