درس هایی که این استاد تدریس می کند:

جلسه مرکزی قرآنیان استهبان

جلسه مرکزی قرآنیان استهبان
رایگان

سید محمد سجادی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه