درس هایی که این استاد تدریس می کند:

عصر جدید- خوانشی از مفاهیم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

عصر جدید- خوانشی از مفاهیم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامیاستاد ستار هدایت خواهمدت: 12 جلسه یک ساعته
رایگان

ستار هدایت خواه

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه