درس هایی که این استاد تدریس می کند:

دبیرخانه عملیات اقتضایی

نشست مجامع استانی و تخصصی
رایگان

مدیریت بحران

مدیریت بحران
رایگان

محمد ولی پور

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه