درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کارگاه فشرده موبایل ژورنالیسم غدیریون

ستاد مردمی غدیریون در راستای جریان سازی رسانه ای جشن  بزرگ غدیر  برای اولین بار در ایران برگزار می کند کارگاه فشرده موبایل ژورنالیسم
رایگان

اسماعیل هاشم آبادی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه