درس هایی که این استاد تدریس می کند:

انتقال مفاهیم به کودکان

استاد حبشی ♦ 16 قسمت ♦موضوع:خانواده ♦پیشنهاد ویژه بررسی مسائل تربیتی پیرامون انتقال مفاهیم به کودکان
رایگان

دکتر حبشی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه