درس هایی که این استاد تدریس می کند:

اومانیسم و نگاه اسلام به انسان

استاد امامی♦یک قسمت ♦موضوع:فرهنگی ♦پیشنهاد ویژه شناخت فرهنگ غرب،غرب زدگی،انحرافات فرهنگی،سکولاریته
رایگان

دکتر امامی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه