درس هایی که این استاد تدریس می کند:

نگاهی به حوادث دفاع مقدس از منظر الهی و توحیدی

استاد: عظیم ابراهیم پور ♦ دو قسمت  ♦موضوع:دفاع مقدس  ♦پیشنهاد ویژه روش های برتری معنوی، مدیریت جنگ و ایمان به خدا
رایگان

عظیم ابراهیم پور

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه