درس هایی که این استاد تدریس می کند:

تربیت جنسی کودکان

استاد جمشیدی ♦ شش قسمت ♦موضوع:خانواده ♦پیشنهاد ویژه بررسی مسائل تربیتی پیرامون اهتمام تربیت جنسی کودکان
رایگان

دکتر جمشیدی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه