درس هایی که این استاد تدریس می کند:

مرکز فضای مجازی استهبان

مرکز فضای مجازی استهبان
رایگان

مرکز فضای مجازی استهبان

ستاد مردمی مقابله با کرونا استهبان
رایگان

محمد حسین مدحت

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه