درس هایی که این استاد تدریس می کند:

ستاد

ستاد
رایگان

محسن عسکری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه