درس هایی که این استاد تدریس می کند:

سیری در تهاجم فرهنگی و نقش رهبری در هندسه جنگ فرهنگی

استادعبودتیان ♦ نه قسمت ♦موضوع:فرهنگی ♦پیشنهاد ویژه شناخت نقش رهبری در جنگ فرهنگی و موانع پیشروی فعالیت های فرهنگی
رایگان

استاد عبودتیان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه