درس هایی که این استاد تدریس می کند:

کارگاه شعر

در این دوره هنرجویان با شگردهای کشف در زبان شعر، شيوه‌های تصویرآفرینی، چیستی ساختار شعر و... را فرا می‌گیرند.
رایگان

حامد حسين‌‌خاني

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه