درس هایی که این استاد تدریس می کند:

اتاق گفتگوی کانون

اتاق گفتگوی کانون
رایگان

سمیه یاوری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه