درس هایی که این استاد تدریس می کند:

آسیبهای اجتماعی خانواده در ایران

آسیبهای اجتماعی خانواده در ایران
رایگان

ابراهیم نعیمی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس

سوابق تحصیلی

کارشناسی B.Sc, 1382, راهنمایی و مشاوره, دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد M.Sc, 1386, راهنمایی و مشاوره, دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری تخصصی, 1392, راهنمایی و مشاوره, دانشگاه علامه طباطبایی

 

كتاب‌های تالیفی

نعیمی ابراهیم، مشاوره در اسلام، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1388/11/14

نعیمی ابراهیم، راهکارهایی برای تعالی، تالیف، وزارت علوم، 1389/02/01

نعیمی ابراهیم، گفتگوی عاقلانه زندگی عاشقانه (راهنمایی و مشاوره قبل از ازدواج)، تالیف، انتشارات دانشگاهی، 1389/11/05

نعیمی ابراهیم، بررسی جاذبه های رفتاری اهالی مسجد در جذب و حفظ کودکان و نوجوانان، تالیف، دفتر مطالعات پژوهشی سازمان امور مساجد، 1393/05/01

 

عناوین دروس

انسان از دیدگاه اسلام، کارشناسی

انسان‌ از‌ دیدگاه ‌اسلام، کارشناسی

بهداشت روانی ، کارشناسی

تمرین‌عملی‌مشاوره2‌-فعالیتهای‌مشاوره‌ای، کارشناسی

تمرین عملی مشاوره یک، کارشناسی

خانواده در اسلام و ایران، کارشناسی

راهنمایی و مشاوره تحصیلی، کارشناسی

راهنمایی و مشاوره شغلی، کارشناسی

راهنمایی و مشاوره گروهی، کارشناسی

راهنمایی‌و‌مشاوره‌گروهی، کارشناسی

روشها‌و‌فنون‌راهنمایی‌و‌مشاوره، کارشناسی

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره، کارشناسی

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره ، کارشناسی

مسائل‌جوانان‌ونوجوانان، کارشناسی

مسائل ‌جوانان‌ و‌ نوجوانان، کارشناسی

مسائل نوجوانان و جوانان، کارشناسی

نظریه های مشاوره و روان درمانی ، کارشناسی

تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه ، کارشناسی ارشد M.Sc

روابط و مناسبات انسانی در مدرسه، کارشناسی ارشد M.Sc

کارورزی‌درمشاوره‌وتوانبخشی، کارشناسی ارشد M.Sc

مشاوره سالمندان، کارشناسی ارشد M.Sc

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی ، کارشناسی ارشد M.Sc

هدایت و مشورت در اسلام ، کارشناسی ارشد M.Sc

هدایت‌و‌مشورت‌در‌اسلام، کارشناسی ارشد M.Scنوشتن دیدگاه