درس هایی که این استاد تدریس می کند:

ارائه و تدوین مدیریت اسلامی

ارائه و تدوین مدیریت اسلامی استاد دکتر سعید قاضی پور
رایگان

سعید قاضی پور

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس


نوشتن دیدگاه