Skyroom

کلاس آنلاین یکی از قابلیت های سامانه آموزش مجازی دانه می باشد که بر بستر اسکای روم قرار داده شده است .