درباره ما:
مرکز نوآوری های آموزش اجتماعی سفیرینو مجموعه ای خودجوش و برخواسته از دغدغه های مردمی سال ۱۳۹۸ تاسیس شد تا گفتمان «نوآوری اجتماعی» و «پیشرفت همه جانبه» را برای مخاطبین خود تبیین کرده و در جهت اصلاح اکوسیستم اجتماعی و منطقه ای ضمن ارزیابی گروه های منتخب، حمایت های مادی و معنوی را از آنها به عمل بیاورد. مجموعه سفیرینو فرصتی است برای یادگیری، تیم سازی، مسئله شناسی، تدوین سند پیشرفت منطقه و حمایت از گروه های مردمی که توانایی انجام فعالیت های اجتماعی و شبکه سازی در منطقه خود را دارند.

آدرس: خیابان فلسطین، پایین تر از تقاطع جمهوری، بن بست رستمی زاهد، ساختمان سینا شماره تماس: 02166962579
ساعت کار و شماره تماس پشتیبان:
8 الی 18 – 09309050266
آدرس شبکه های اجتماعی مجموعه: @safirino_edu
ایمیل: Safirinoeducation@gmail.com