سامانه آموزش مجازی دانه به مجموعه های فرهنگی  و آموزشی خدمات ارائه می دهد

خدمات این مجموعه شامل ایجاد دوره های آموزش مجازی درخواستی، برگزاری کلاس آنلاین، آزمونهای مجازی و هر آنچه که در حوزه آموزش مجازی مد نظر شما است، می باشد

.جهت آشنایی بیشتر با خدمات سامانه فایل زیر را مشاهده فرمایید

سامانه_آموزش_مجازی_توانمند_ساز.pdf